Styret

Styret i Rødøy Utleiebygg AS består av:

  • Eiolf Steinsvik (styreleder og daglig leder)
  • Odd Rossvoll
  • Anders Olsen
  • Frank Kristiansen

Kontakt informasjon til styret:
Rødøy Utleiebygg AS
V/Eiolf Steinsvik

Telefon: 901 95 865
E-post: eiolf@ima-as.no