Historie

Servicebygget på Smiholmen ligger på tomta til det som var et annet viktig servicebygg før i tida; ei smie. Hvor langt tilbake i tid det har vært smie her, er ikke kjent, men trolig er det ikke eldre enn den øvrige aktiviteten i Losvika, som tok til på slutten av 1800-tallet. Det var Lars Losvik fra Bjugn som i 1870 dyrket opp husmannsplassen i det som fra nå av fikk navnet Losvika, og bygde hus og fjøs her. I 1882 etablerte M. Lossius sitt handelsforetak her, og det er rimelig å tro at det var hans virksomhet som etablerte smie på Smiholmen.

smiholmen1
Senere skulle Rødøy få sin egen faglærte smed. Kristian Kvalvik drev smie på Rødøya fra 1930 til 1960-tallet, i bakken fra Losvika mot kirka. Han benytta ei flyttbar feltsmie av typen som er utstilt her. Kristian reparerte båtmotorer, og smidde alle delene som manglet. Han støpte både i messing og aluminium, og lagde alt fra

smiholmen2